top of page
Banner019.jpg

Coláiste Chaitríona

20th Anniversary Celebration of Coláiste Chaitríona

The 9th of March marked the twentieth anniversary of the opening of Coláiste Chaitríona, Ard Mhacha.  With an original admission of ten students, the school’s Irish Stream has blossomed into a flourishing extension of St. Catherine’s College.  Aptly, the theme for the occasion was 20 bliain ag fás  (20 years a growing). 

 

In attendance at the celebrations were five guests of honour: former Deputy Principal Mr Séamus Mac Dháibhéid, former Principal Mrs Maighréad Uí Mháirtín, former Principal Mrs Deirdre McDonald, CEO of Gael Linn  Réamonn Ó Ciaráin and Conor Murphy, MLA Minister for Finance, together with some former staff and some of the first pupils to attend the school.  

 

Current Principal Mrs Noeleen Tiffney speaks of her pride in the realisation of such an achievement for the community: “The real guests of honour were the pupils whose pride in their Irish school is a pleasure to behold. Today, they will all be presented with a special commemorative badge.  I am immensely proud of what it has become and pay tribute to those who have been part of it, past and present.”   

 

Mrs Tiffney paid special tribute to current staff member,  Mrs Catherine Blaney: “Her love of the Irish Language, excellent pedagogy and determination to ensure the highest of standards in learning and teaching have been the roots from which our Irish community has been able to grow.”

 

A Vote of Thanks was offered by Dualtach Mag Fhionnbhairr, Ambassador for Coláiste Chaitríona, accompanied by Eimear Nic Mhathúna, Senior Prefect who welcomed guests and pupils.  A special commemorative badge was presented to all in attendance.

Welcome to Year 8

Stair Choláiste Chaitríona / History of Coláiste Chaitríona

 

Bunaíodh Coláiste Chaitríona mar chuid de St. Catherine’s College sa bhliain 2002. Ag an am, rinne CCMS teagmháil le Príomhoide na Scoile, Maighréad Bn. Uí Mháirtín, chun fáil amach an mbeadh na hacmhainní agus an toil ann ar Chnoc Chaitríona chun glacadh le sruth nua dátheangach agus le buachaillí san áireamh!  Ghlac Bn. Uí Mháirtín leis an dúshlán láithreach.   Bhíodh an chéad scaifte de dhaltaí i Rang 7 i Scoil na mBráithre Críostaí Ard Mhacha, agus i nGaelscoil Uí Néill, Oileán an Ghuail, ag críochnú bunscolaíocht s’acu agus bhíodh fonn ar chuid de na tuismitheoirí leanstan le hoideachas trí mhéan na Gaeilge.

 

Le fírinne, b’iad na tuistí a bhrúigh rudaí chun tosaigh agus thug siad an-tacaíocht don bhfiontar. Thacaigh Coláiste na hOllscoile N.Mhuire linn fosta ó thaobh cúrsaí inseirbhíse de agus bhí na múinteoirí i gColáiste Feirste agus i gColáiste Bhríde (Doire) fial lena gcuid ama agus lena gcuid comhairle. Ní gan dua a cuireadh tús le rudaí áfach agus bhí fadhbanna ann ó thaobh cead a fháil Oifigeach Gaeilge a cheapadh mar shampla agus ó thaobh cúrsaí maoinithe de. Chláraigh deichniúir dalta linn ar dtús agus bhí a fhios againn ón chéad lá go raibh dúshraith iontach curtha le mion-mhiorúilt oideachais i lár Ard Mhacha.  

IMG_2818.jpeg
IMG_2816.jpeg

Achievements / Torthaí

Déanann muid ár ndicheall timpeallacht bheo na Gaeilge a chothú/ a chruthú.

Bíonn an deis ag na daltaí an Ghaeilge a fheiceáil beo ina dtimpeall agus a bheith mar bhall de phobal bríomhar na Gaeilge.

 

Pupils in Coláiste Chaitríona have access to the full pupil experience in St.Catherine’s College which promote the values of fairness, kindness and respect and here in Coláiste Chaitríona pupils have the opportunity to see Irish alive around them and to be a member of a vibrant Irish speaking community where they play an active role in the promotion of the Irish Language where they are nurtured and supported to achieve their potential.

 1. GCSE Irish Bliain9 / GCSE Irish Year 9 Placements 

 2. KS4 GCSE Gaeilge / EC4 GCSE Gaeilge

 3. A-Level / A-Leibheál

 4. Destinations /Cinn Scríbe

Coirn na dteangacha.JPG

Coirn na dteangacha

1st, 2nd, 3rd place in GCSE Gaeilge in N

1st, 2nd, 3rd place in GCSE Gaeilge in N.I.

GCSE Irish success in Year 9.PNG

GCSE Irish Success in Year 9

2nd in GCSE Irish 2017.PNG

2nd in GCSE Irish in N.I. 2017

Foghlaim agus Teagasc / Learning and Teaching 

Is é an dátheangachas an cur chuige a úsáidtear anseo i gColáiste Chaitríona. Déantar iarracht 50% den churaclam a sholáthar trí mheán na Gaeilge in Eochairchéim 3 agus tá GCSE Gaeilge agus FSO riachtanach in Eochairchéim 4

 

A bilingual approach is used in Coláiste Chaitríona. 50% of the curriculum is provided through the medium of Irish in Year 8 and GCSE Gaeilge and LLW are compulsory in Key Stage 4.

EC3 Gaeilge

 

Gaeilge 

Reiligiún 

Stair 

Tíreolaíocht 

Drámaíocht 

Spáinnis

Corpoideachas

F.S.O

EC3 Béarla

 

Mata 

Eolaíocht 

Béarla 

Eacnamaíocht Baile

Teicneolaíocht 

Scileanna Digiteacha 

Ealaín

Ceol

EC4 Gaeilge 

GCSE Gaeilge (compulsory)

F.S.O

EC4 Béarla 

 

Occ studies tailored programme

Cothú na Gaeilge / Language Enrichment

Déantar an-iarracht leis an Ghaeilge a thabhairt chun beatha go dtig leis na daltaí a fheiceáil beo ina dtimpeall go dtuigfidh siad gur teanga bheo bhríomhar í taobh amuigh den tseomra ranga. Spreagtar iad le bheith ina mball gníomhach de phobal na Gaeilge ar scoil agus ina gceantar féin.

 

Every effort is made to bring Irish to life so pupils can see that it is alive around them and they understand that it is a living vibrant language outside the classroom. Pupils are encouraged to become active members of the Irish language school community and in their own areas.

 1. Gaeilge 24

 2. Seachtain na Gaeilge 

 3. Feis Ard Mhacha

 4. Abair Gael Linn

 5. Fáinne Óir 

 6. Coiste na Gaeilge agus GB

 7. An Ghaeltacht

 8. Ambasadóirí Frithbhulaíochta

 9. Maor Sinsearach / Ambasadóir CC

 10. Léitheoireacht

Turas Scoile

Soláthar na mBuachaillí / Provision for Boys

Déantar soláthar ar leith do na buachaillí anseo i gColáiste Chaitríona. Aithnítear go bhfuil spéiseanna ar leith acu agus déanfar riar orthu dá réir.

 

Special provision is made for boys here in Coláiste Chaitríona. It is recognised that they have particular interests and they are provided accordingly.

 1. Crios Spóirt

 2. Féile Peile

 3. Rugbaí / Linn Snámha

 4. Giom

NMC_9820.jpg
uladh.png
gaellinn.png
bottom of page